Akreditované študijné programy a odbory

Prehľad aktuálne platných akreditácií udelených BIVŠ Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy ČR:

  • BM,OM,FI_ITaM_2018.pdf
  • FIvAJ_IT_PAvPS_EMMSP_EMP_2018.pdf

Pozn.: Pre slovenských študentov platí akreditácia v zmysle § 85 bod 2, písm. a) Zákona o vysokých školách ČR, ktorou sa zaručuje právo všetkých študentov, ktorí boli prijatí na štúdium, svoje štúdium dokončiť.